به گزارش اکونا پرس،

در این اطلاعیه آمده است با توجه به بارش برف در چند روز گذشته و برودت هوا که منجر به یخ بستن آبها شده است قندیل های بسیاری بر روی لبه های آهنی بام ها به وجود آمده  که در اثر سنگینی امکان سقوط آنها بسیار است.

بر اسا س این اطلاعیه به  عابرین پیاده و رانندگان هشدار داده شده که  به هنگام عبور از زیرلبه های بیرونی بام ها مراقب سقوط قندیل ها باشند و قبل از پارک کردن خودروی خود در زیر درختان و یا در مجاورت دیوارها و شیروانی ها  از ایمنی محل اطمینان پیدا کنند .

همچنین از شهروندان درخواست شده  قندیل های به وجود آمده بر لبه بام منازل و یا مغازه ها ی خود را قبل از سقوط و ایجاد حادثه جدا نمایند.