به گزارش اکونا پرس،

در این بازدید شیری ابتدا به کمپ یاورشهر یک و دو رفت و با مسئولان حاضر گفت و گو کرد و در ادامه با حضور در مرکز کارآفرینی شکوفا از اقدامات انجام شده در این مرکز دیدن کرد.

شهردار منطقه با تقدیر از اقدامات انجام شده در یاور شهر برای نگهداری از افراد بالای ۶۵ سال و زیر ۱۸ سال گفت: برای تحول شهر نیاز هست تا همه اقشار جامعه مورد توجه قرار بگیرند و توجه به بخش های مغفول شده شهر از نقاط قوت این دوره مدیریت شهری است.

او درباره مرکز کارآفرینی شکوفا نیز افزود: این مرکز قابلیت توسعه در جهت کارآفرینی زنان سرپرست خانوار را دارد که در این راستا با همکاری مرکز خدمات اجتماعی شهرداری تهران اقدامات مشترکی تعریف خواهد شد.