به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه2، علی اصغر طاهری ضمن اعلام این مطلب افزود: حفاظت از درختان در شهرهای بزرگ با توجه به اقدامات وسیع شهرسازی واجرای پروژه های شهری نظیر جداول بتنی، جوی های هدایت آب های سطحی، کفپوش پیاده روها و آسفالت سواره روها که گاها اطراف ریشه و تنه درختان را احاطه می کنند موجب عدم توانایی ریشه در جذب مواد غذایی و تنفس می شود

.وی با اشاره به برنامه های مدیریت شهری در حفاظت از درختان با استفاده از روش های علمی و متدلوژی های جدید گفت: در همین راستا طرح روش تزریق، کودهای ریزمغذی و مواد غذایی مورد نیاز درخت به شکلی کاملا علمی به آوندهای درخت در دستور کار قرار گرفت.

طاهری در خصوص چگونگی اجرای این عملیات، افزود: در مرحله نخست مشکل درخت شناسایی شده، سپس سوراخ های باریکی اطراف تنه نزدیک سطح زمین به قطر حداکثر شش میلی متر و عمق کمتر ازدو ونیم سانتی متر، داخل آوندهای چوبی در فواصل معین با مته ایجاد می شود،سپس محلول مورد نظر توسط نازلهای مخصوص و به کمک پمپ از طریق این سوراخ ها، درون آوندهای چوبی فعال تزریق می شود

.طاهری گفت: روش تزریق در تنه درختان می تواند مواد مغذی مورد نیازدرختان را تامین کند و موجب افزایش کلروفیل یا سبزینگی برگها شود.