به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 19، تورج فرهادی در این خصوص گفت: عملیات بهسازی و مناسب سازی خیابان بیست متری نیایش با پیشرفت فیزیکی 30 درصد در حال انجام است.

این مسئول درباره عملیات اجرایی این معبر به احداث پیاده رو در دو سمت معبر به مساحت16۰۰ مترمربع شامل 7 هزار متر مربع تراش و روکش ، 650 متر طول اجرای کانیو و 150 متر طول اجرای نهر روسی به منظور جمع آوری آب های سطحی انجام شده است. 

ضمن اینکه پیش بینی می شود پس از اتمام عملیات پیاده روسازی در دو لاین این معبر هزار و ششصد تن آسفالت در این محدوده پخش می شود.