به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه2، علی اصغر طاهری  درباره ارزیابی وضعیت ایمنی بوستان ها افزود: در این طرح وضعیت سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE پارک ها، بوستان ها و فضای سبز شهری و در قالب چک لیست عدم انطباق های احتمالی توسط کارشناسان فضای سبز منطقه بررسی و کنترل می شود

وی با بیان اینکه  پس از شناسایی و احصاء،نسبت به رفع نواقص اقدام شدگفت:مواردی چون ایمنی برق پایه چراغ ها، تابلو برق ها، سیم های رها شده، پوشش وحفاظ دریچه ها، منهول ها و گودال ها، رفع نواقص سرویس بهداشتی، نقص وسایل بازی و بدنسازی و مبلمان و المان های شهری بررسی و نظارت شد

به گفته طاهری  در راستای بررسی و احصاء عدم انطباق های احتمالی وضعیت ایمنی HSE بوستان ها و فضای سبز این منطقه به طور مستمر ارزیابی و بررسی می شود.