به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۶، رضا محمدی گفت : با پیگیری و حضور میدانی همکاران معاونت مالی و اقتصاد شهری، اداره درآمد ،مدیران مالی، شهرداران نواحی  و پرسنل منتخب نواحی شش گانه،روند توزیع فیش عوارض پایدار در محلات چهارده گانه این منطقه به اتمام رسید. 

او افزود : ۱۶۰ هزار قبوض عوارض پایدار برای شهروندان منطقه شش در نظر گرفته شده بود که با تلاش  همکاران و هماهنگی دستگاه های نظارتی با رعایت همه موارد به ساکنان منطقه تحویل شد.

محمدی در پایان با بیان اینکه ،حدود ۵۷ نفر در نواحی شش گانه قبوض را به طور مستقیم به  مالکان واحد ها تحویل دادند تا در جریان جزئیات استثنائی ترین بخشودگی جرایم تاریخ بلدیه قرار بگیرند  ، اظهار داشت: شهروندان خوش حساب منطقه شش نیز  می توانند با  پرداخت عوارض نوسازی در اولین فرصت از بخشودگی جرائم سنوات گذشته بهرمند شده و در تحقق درآمد های پایدار اداره شهر و رسیدگی به آن  سهیم باشند.