به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 19، تورج فرهادی افزود: در راستای اجرای فعالیت های کانون منطقه ای شهرداران مدارس و به دنبال ارائه پیشنهاد های خلاقانه حاصل از جلسه های طرح شهرداران مدارس در چهار مدرسه شهید موسوی در ناحیه 3،شهید چمران ناحیه 1، شهدای گلریزناحیه 4 و هدی در ناحیه 2 بیانات گرانقدر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با نقش و نگار بر دیوار مدارس اجرا شد.

او با اشاره به اینکه این مدارس از مدارس منتخب شهردار مدرسه بودند بیان کرد: شهرداران این مدارس در طراحی و تهیه مطالب از بیانات سردار شهید سلیمانی مشارکت و تعامل چشمگیری داشتند.