به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۳، حمید جوانی شهردار منطقه درخصوص اهمیت هماهنگی، آمادگی و آماده باش شب چهارشنبه پایان سال تاکید کرد و اظهار داشت: با هم افزایی شهرداری و دستگاه های مرتبط، حوادث احتمالی و موضوعات  چهارشنبه پایانی سال به خوبی مدیریت خواهد شد.

در این جلسه نمایندگان  دستگاه‌های  اجرایی، خدمات رسان، امدادی ، انتظامی و... گزارشی از اقدامات و پیش بینی های صورت گرفته چهارشنبه پایان سال ارائه کردند