به گزارش اکونا پرس،

در ساعات روز تمامی درهای بهشت زهرا(س) باز است اما در شب صرفاً از درهای اصلی امکان تردد وجود دارد.

تمامی عوامل مجموعه و حدود ۲هزار نفر از عوامل راهور جهت راهنمایی شهروندان و تسهیل تردد در بهشت زهرا(س) و مسیرهای منتهی به آن حضور دارند.

۱۰ ایستگاه «از من بپرس» از امروز جهت راهنمایی شهروندان برای پیدا کردن قطعات راه‌اندازی شده و مراجعه‌کنندگان می‌توانند در صورت لزوم نقشه بهشت زهرا(س) را دریافت کنند.

تعداد قطارهای خط یک که منتهی به ایستگاه‌های حرم مطهر و کهریزک می‌شود امروز و فردا افزایش پیدا می‌کند.

ایستگاه «حرم مطهر» تا ساعت ۲۴ فعال است. از امروز دسترسی ایستگاه «کهریزک» به داخل بهشت زهرا(س) ایجاد و داخل بهشت زهرا(س) ۵۰ ون جهت جابه‌جایی پیش‌بینی شده است.

امروز برگزاری مراسمات سوم، هفتم، چهلم و سالگرد در بهشت زهرا(س) و همچنین تردد با خودرو در گلزار شهدا ممنوع است.