به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۶،رضا محمدی شهردار قلب پایتخت با اشاره به اینکه هدف کلی این طرح آرام سازی بصری در منطقه بود گفت: رویکرد ما پاک سازی نقاشی دیواری های فرسوده بود که آدرس آنها را با هماهنگی اداره زیباسازی به دست آوردیم و هنرمندان هم با بازدید از آنها شروع به کار روی آثار کردند.
به گمانم در مجموع حرکت بسیار خوبی بود چرا که اولین بار بود که طرحی با یک رویکرد کاملا واضح در سطح زیباسازی شهری صورت گرفت و تنها در بخش نقاشی دیواری تمرکز ما تنها روی نقاشی دیواری هایی بود که فرسوده بودند و بر فضای بصری تاثیری منفی داشتند.
وی عنوان کرد: باید استراتژی خود را در توسعه فضاها و تناسب در ایجاد دیوارهای نقاشی شده  افزایش دهیم؛ تا مناظر شهری به تناسب در نقاط مختلف شهر پراکنده شوند.
او ادامه داد: اداره زیباسازی این منطقه در راستای بهره گیری از هنر برای زیباتر کردن شهر تهران اقدام به بهسازی و ارائه بیش از ۲۲۰۰ متر مربع نقاشی دیواری در این منطقه کرد که این آثار در پایان اسفندماه به پایان می رسد و چهره قلب پایتخت را در نوروز سال ۱۴۰۲ دگرگون کرد.