• اگر به محیط پیرامون خود با دقت توجه کنید، متوجه این نکته خواهید شد که دوربین‌های مدار بسته در جوامع امروزی جایگاه ویژه‌ای داشته و به وفور مورد استفاده قرار…