به گزارش اکونا پرس،

مهندس طاهر زاده افزود: از مجموع واگنهای خریداری شده تاکنون 350 واگن تحویل گردیده است و مابقی در سالجاری تحویل می گردد.

وی همچنین با بیان اینکه اولویت نخست چادرملو  در خریدها،  حمایت از تولید ملی است گفت : مذاکرات اولیه برای تامین 10 لوکوموتیو  دیگر در دست اقدام است .

مدیر عامل چادرملو تصریح کرد:  با توجه به بعد مسافت مجتمع معدنی و مجتمع صنعتی چادرملو،  استفاده از ظرفیت حمل و نقل ریلی  علاوه بر کاهش بار ترافیکی جاده ای در شرایط فعلی ، موجب کاهش هزینه ها ی حمل  نیز می گردد .

گفتنی است، شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان در اواخرسال 1400 در هلدینگ چادرملو تاسیس گردید و در سال گذشته موفق گردید بیش از 3 میلیون تن کنسانتره در مسیر حدود 220 کیلومتری معدن تا مجتمع صنعتی چادرملو را جابجا نماید .