به گزارش اکونا پرس،

مهدی عبوری مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در این رابطه گفت: با توجه درخواست سهامداران این شرکت و بنا به وعده داده شده در مجمع سالانه، اهتمام این گروه به بهبود کیفیت سودآوری و افزایش سطح اعتماد سهامداران است،  لذا بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، سود سهامداران حقیقی از ۵ اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد.

همچنین، سود سایر سهامداران که در طبقه سهامداران حقوقی قرار می‌گیرند نیز زودتر از موعد اعلامی یعنی اول خردادماه پرداخت خواهد شد.

به گفته مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری غدیر، تمام تلاش این مجموعه در ارتقای سطح سودآوری و کیفیت سود برای سهامداران و همراستا با توسعه همه جانبه در حوزه‌های سرمایه‌گذاری تعریف شده و کسب حداکثر ارزش افزوده خواهد بود.