به گزارش اکونا پرس،

در مسیر خط نخست انتقال آب به فلات مرکزی؛ خطی دیگر به موازات خط نخست تعریف شده است. طول این پروژه 734 کیلومتر و حجم آب تصفیه شده آن 200 میلیون متر مکعب است و به استان های هرمزگان، کرمان و یزد جاری می شود.

میزان سرمایه گذاری در این خط 872 میلیون یورو(ارزی) و 102 هزار میلیارد تومان است. این خط قرار است طی سال 1406 به بهره برداری برسد.

احداث این مسیر برای 4 هزار نفر اشتغال ایجاد می کند. شرکت های گل گهر، ملی صنایع مس ایران و چادرملو از بزرگان بخش معدن و صنایع معدنی هستند که در این خط سرمایه گذاری کرده اند.