به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی چادرملو، این در حالی است که میزان قطعات داخلی سازی شده در سال 1401 بالغ بر 847 قلم بوده که بیانگر رشد 76%  قطعات ساخت داخل در سال 1402 نسبت به سال 1401در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو می باشد.

همچنین مبلغ صرفه جویی ارزی ناشی از ساخت این قطعات در داخل کشور در سال 1402 بالغ بر 47 میلیون و 800 هزار یورو  و در سال 1401 به میزان 25 میلیون یورو بوده است که نشان دهنده رشد 91،2 درصدی ارزآوری ساخت این قطعات در سال 1402 در مقایسه با سال 1401 می باشد.