به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایپانیوز، در پیام جواد توسلی مهر آمده است:

انتخابات روز جمعه، یک امتحان الهی برای رقم زدن مقدرات مردم و کشور و رسیدن به آرامش و ثبات در اداره و ساماندهی امور همه جانبه مردم و میهن اسلامی مان است.

حضور همه همکاران عزیز گروه معظم سایپا و دیگر آحاد مردم جامعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای انتخاب فردی اصلح به عنوان رئیس جمهور است.

لذا مشارکت گسترده و منسجم مردم پای صندوق های رأی، می تواند اقتدار و توانایی کشور عزیزمان را در عرصه های بین المللی تضمین کرده و راهگشای مشکلات و رفع معضلات جامعه باشد.

ضمن تشکر از همه خانواده بزرگ سایپا که در مرحله اول انتخابات حضوری چشمگیر و بی نظیر داشتند، انتظار داریم روز جمعه نیز با همان هیمنه و صلابت، پای صندوق های رأی حاضر شده و بلوغ فکری، سیاسی و اجتماعی خود را بار دیگر دریک مشارکت عظیم و گسترده به منصه ظهور برسانند.