به گزارش اکونا پرس،

زهرا ساعی در گفتگو با مرکز روابط عمومی و ارتباطات صندوق بازنشستگی فولاد، تصریح کرد: صندوق بازنشستگی فولاد از سال ها پیش دچار مشکلات زیادی شده بود که از جمله مهم ترین آن ها عدم پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان بود که این موضوع منجر به آن شد که بازنشستگان در مقابل مجلس تجمعاتی نیز برگزار کنند. البته خوشبختانه در حال حاضر این مشکل برطرف شده است.

ساعی عنوان کرد: عسکری برنامه ها و رویکرد خوبی را در پیش گرفته که امیدواریم این برنامه ها تداوم داشته باشد. ضمن اینکه با آمدن آقای شریعتمداری به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و با توجه به برنامه های ایشان برای صندوق های بازنشستگی ، امید است که روزهای بهتری در انتظار صندوق های بازنشستگی و از جمله صندوق بازنشستگی فولاد باشد.

نماینده تبریز افزود: صندوق های بازنشستگی در گذشته، تصمیمات درستی درباره نوع سرمایه گذاری های خود نگرفتند و بسیاری از این سرمایه گذاری ها زیان ده بود به همین دلیل این صندوق ها باید با اصلاح ساختار خود از بنگاه داری فاصله گرفته و به سمت سرمایه گذاری های پر بازده بروند.