به گزارش اکونا پرس،

آمارهای رسمی از تولید« کالاهای معدنی و صنایع معدنی» نشان می دهد که تولید فولاد خام و محصولات فولادی امسال رشد داشته است و تا پایان آبان ماه، 15 میلیون و 66 هزار تن فولاد خام در کشور تولید شده که 10.3 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

همچنین تولید محصولات فولادی هم رشد 4.6 درصدی به خود دیده است، به طوری که شرکت های فولادی در این مدت، 13 میلیون و 178 هزار و 500 تن انواع محصولات فولادی تولید کرده اند.

با این حال، بیشترین درصد افزایش تولید محصولات معدنی به «کاتد مس» اختصاص دارد. 159 هزار و 200 تن محصولات کاتدی تا پایان آبان ماه تولید شده که این رقم 78.9 درصد بیشتر بوده است.

تولید سنگ آهن هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 9.4 درصدی داشته و به 24 میلیون و 214 هزار تن رسیده است.

آمارها همچنین نشان دهنده افزایش تولید محصولات شیشه ای است. چنانچه تولید «شیشه جام» به 663 هزار و 400 و «ظروف شیشه ای» به 301 هزار تن رسیده است. این میزان تولید برای هر یک از این دو محصول، به ترتیب 2.2 و 11.9 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

در این بین، محصولاتی همچون شمش آلومینیوم و آلومینا هم کاهش تولید داشتند که این مقدار، کمتر از یک درصد بوده است.