به گزارش اکونا پرس،

کود مایع بارلی در بسته بندی یک و۲۰ لیتری دارای ‌تمامی مواد مغذی گیاهان (ماکرو ومیکرو )   بوده و بهترین کود افزایش دهنده رشد رویشی و زایشی برای باغبانی (درختان وگلها) ‌زراعت ( غلات و صیفی جات و...) بدون عوارض نیترات _  مواد سنگین و سمی بوده و برعکس کودهای شیمیایی دیگر، محصولات ‌تولیدی با این  کود کاملا ارگانیک و سالم خواهد بود که به صورت  محلول پاشی و یا همراه آب آبیاری قابل استفاده است.

photo_2020-07-13_14-05-03

گفتنی است، کود بارلی جامد اولین چال کود دینامیتی ایران به صورت استوانه ای ّبا وزن یک کیلو مخصوص چال کود ‌درختان که علاوه بر تغذیه کامل درختان دارای خاصیت جذب ونگهداری بسیار بالای آب وجلوگیری از اتلاف آب آبیاری تا بیش از ‌‌۵۰ درصد وکاهش بیماریهای قارچی وآفاتی از جمله کرم  سفید  ریشه  اصلاح کننده بسیار قوی خاک   کاهش رشد علفهای هرز ‌و... می باشد.‌

این شرکت توانسته است با مشاوره مرکز مشاوره ایزوکیا موفق به صادرات این محصول داخلی و بومی شده است.

برای آگاهی بیشتر به سایت WWW.ISOKIA.COM مراجعه نمایید.