به گزارش اکونا پرس،

سیستم های اطلاعات مکانی با وارد کردن فاکتور مکان در کنار انواع پارامتر های توصیفی دیگر می ‌توانند راهگشای بسیاری از متخصصین و مدیران کشور در حل مسائل پیچیده و  اخذ تصمیمات حساس در مدت زمان مناسب ‌باشند. شرکت آرکا به این امر مهم واقف است و رویکردی خاص به آن دارد. لذا ما می دانیم که آنچه تحت عنوان اطلاعات مکانی ‌توسط ما تولید، پردازش، مدل سازی، تحلیل و  ارائه می گردد بایستی منجر حل درست مسئله گردد.شرکت مدیریت و پردازش ‌اطلاعات مکانی آرکا با بهره مندی از متخصصین جوان و خلاق و با بکارگیری آخرین سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی، ‌استانداردسازی روند انجام پروژه، تولید محصول و  ارتباط با مشتری آمادگی ایجاد یک تحول درکشور در این زمینه را دارد.‌

گروه مدیریت و پردازش اطلاعات مکانی آرکا با هدایت و مشاوره مرکز ایزو و با مدیریت دکتر امیرهمایون کاشانی کیا موفق به ‌اخذ ایزوهای متعدد از ‌TUVNORTH‌  آلمان شدند.

برای آگاهی بیشتر به این سایت مراجعه کنید.‌‎ WWW.ISOKIA.COM