به گزارش اکونا پرس،

این میزان محصول، از ۷ هکتار زمین زراعی بهینه سازی شده در شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران به دست آمد.

روزبه کوشکی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران، تصریح کرد: محصول برداشت شده از مرغوبترین نوع برنج هاشمی است.

او تاکید کرد: کاه حاصل از برداشت برنج نیز به مصرف خوراک دام شرکت می رسد که نقش موثری در افزایش سودآوری شرکت دارد.

گفتنی است، در سال جاری، شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران، اقدامات موثری در راستای بهینه سازی زمین های زراعی و توسعه کشاورزی، در استان گیلان، انجام داده است.