به گزارش اکونا پرس،
به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری ، مجمع عمومی عادی سالیانه این هلدینگ سوم شهریورماه، با حضور اعضای هیأت مدیره هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز و  نمایندگان سهام‌داران متشکل از آقایان دکتررضایی بابادی عضو هیئت مدیره صندوق بازنشستگی، و دکتر تاجیک، معاون سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی، و خانم دکتر یزدانیان، سرپرست دفتر مطالعات صندوق بازنشستگی کشوری، در سالن کنفرانس مجموعه تراز پی ریز برگزار شد.
 
در ابتدای جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی قرائت و در نهایت عملکرد مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 هلدینگ به نحو مطلوب اعلام شد.
 
در ادامه گزارشی از اقدامات صورت گرفته هلدینگ در سال 98 در حوزه های مختلف توسط مدیرعامل و اعضا هیأت مدیره ارائه و به سوالات مطروحه حاضرین در خصوص مفاد گزارش بازرس قانونی و سایر امور مربوط به شرکت پاسخ داده شد و رهنمودهای صندوق بازنشستگی در خصوص توسعه فعالیت‌ها و بهبود جریان سودآوری هلدینگ از سوی نمایندگان صندوق و سایر سهامداران مطرح شد.
 
در پایان این نشست نیز صورت مالی هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز منتهی به 29 اسفند 1398 مورد تصویب قرار گرفت.