به گزارش اکونا پرس،
همین دلیل و برای اطلاع از برنامه‌ها و طرح‌های این شرکت در دوران رکود اقتصادی و توجه به تحقق جهش تولید گفت‌وگویی با مهندس ملارحمان انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.