به گزارش اکونا پرس،

این گواهینامه، در راستای مدیریت برنامه‌ ریزی منابع انسانی و برای اولین بار در شرکت های تابعه صنایع شیر ایران، دریافت شده است.

برای پیاده سازی این سیستم، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هایی از جمله برنامه ریزی منابع انسانی، روابط کار و سلامت جامع منابع انسانی، سیستم های اطلاعات منابع انسانی، مدیریت عملکرد کارکنان، پاداش، مدیریت استعداد و جانشین پروری ارزیابی شد.

گفتنی است، گواهینامه ISO 10015 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان نیز برای مدت زمان ۳ سال تمدید شد.