به گزارش اکونا پرس،

وی می گوید: در شرایط تحریم نیازمند خوکفایی در داخل در همه زمینه ها هستیم.

گفتنی است، این شرکت صادرات ندارد اما اما در حوزه طراحی شناورهای مختلف فعالیت حرفه ای دارد.

«صبا صنعت جوش صادق» ‌بامشاوره مرکز ایزوکیا به مدیریت دکترامیرهمایون کاشانی کیا موفق به اخذایزوهای9001،45001،14001وIMS شده است.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس ‎ ‎ WWW.ISOKIA.COMمراجعه کنید .