به گزارش اکونا پرس،

هرچند این شرکت صادرات و ابتکاراتی در زمینه فعالیت خود نداشته اما توانسته است با راهنمایی های مرکز مشاوره ایزوکیا به مدیریت امیرهمایون کاشانی کیا و راهنمایی های وی شرایط کاری خود را ارتقاء دهد و موفق به اخذ موفق به اخذ ایزوهای 45001،9001،14001 شود.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس ‌‎ ‎ WWW.ISOKIA.COMمراجعه کنید .‌