به عبارتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در 6 ماهه گذشته بیش از 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل درآمد فروش داشته است .