به گزارش اکونا پرس،

از آنجایی که سیستم های مدیریتی مدرن روز دنیا بر اساس مشتری مداری و رضایت مشتریان بنا نهاده شده  و صرف مکانیزه نمودن نمی تواند همه نیازهای مشتریان و بازار را در بر بگیرد، مرتضی چگونیان، مدیر مال و ملک  با درایت و بصیرت  مدبرانه خود و همچنین با کمک و همراهی مرکز مشاوره ایزوکیا به مدیریت امیرهمایون کاشانی کیا ،موفق به اخذ ایزو 2015 و 9001 و پیاده سازی آن شد و از این راه موفق شد مطابق با سیستم های روز و مدرن معمول دنیا از طریق خدمت گذاری بیشتر راندمان و بهرمندی بالاتری را به دست آورد.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس ‌‎ ‎ WWW.ISOKIA.COMمراجعه کنید .‌