به گزارش اکونا پرس،

مجید ارغنده پور گفت ناظران افتخاری با دریافت آموزشهایی نسبت به انجام یک خرید قانونمند آگاهی بیشتری پیدا می کنند و همین موضوع می تواند بستر های وقوع تخلفات در جامعه را تا حد زیادی کاهش دهد. ایشان ادامه داد در صورت انجام این موضوع  واحدهای صنفی و بنگاههای اقتصادی در مواجه با یک خریدار آگاه و مطلع به قوانین، امکان کمتری برای تخلف از خود نشان خواهند داد .مضافاً این که با انعکاس گزارش بازرس و رسیدگی سریع به آنها عملاً فضای نا امنی برای تخلف در جامعه ایجاد خواهد شد.

مدیرکل‌ دفتر هماهنگی امور استان ها و نظارت بر تشکل های سازمان حمایت در ادامه به ارائه آخرین آمار گزارش های دریافتی ناظران افتخاری توسط سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها طی 6 ماهه اول سال 1399 پرداخت و گفت : دراین مدت تعداد 53 هزار و 892 گزارش مربوط به تخلفات صنفی و غیرصنفی دریافت شده که 37 هزار و 366 فقره (سامانه 124)، 10 هزار و 391 فقره (حضوری) و 6هزار و 135مورد (کتبی) بوده است.

همچنین از مجموع گزارشهای رسیدگی شده، تعداد 32 هزار و 809 مورد متخلف و 14 هزار 87 مورد غیرمتخلف شناخته شده و تعداد 4 هزار و 665 مورد در دست بررسی می باشد.

وی تصریح کرد : طی این بازه زمانی استان خوزستان با تعداد 23 هزار و 505 مورد ، استان تهران با 5 هزار و 820 مورد، استان هرمزگان با 2 هزار و 678 مورد و استان اصفهان با 2هزار و 397 مورد بیشترین گزارشهای ناظران افتخاری را به خود اختصاص داده اند.