به گزارش اکونا پرس،

مرتضی چگونیان در این خصوص افزود: آقای کاشانی کیا با توجه به پتانسیل و دانشی که در ‌زمینه املاک داراست در مدتی که مرکزمشاوره املاک مال و ملک با وی همکاری می کرد نکات بسیاری برای توسعه شغلی خود ‌دریافت کرد و من به عنوان بنیان گذار و مدیر این مرکز مشاوره به جرات می توانم بگویم که آموزش های امیرهمایون کاشانی کیا ‌برای من و مجموعه ام قابل اعتماد و اتکا بوده  و ما توانستیم در این خصوص جهش قابل توجهی داشته باشیم.

برای اطلاعات بیشتر ‌به آدرس ‌www.kashanikia.com مراجعه کنید.‌