به گزارش اکونا پرس،

ایجاد یک مرکز فنی مهندسی منسجم به منظور افزایش توانایی های موجود، تعمیم فن آوری های پیشرفته موجود در جهان به داخل کشور و ارائه خدمات در بخش های مختلف از جمله سیستم های حفاظت الکترونیک، از دیگر اهداف این شرکت می باشد.دریافت رضایت نامه های اجرای کار از کارفرمایان پس از اتمام پروژه های این شرکت، از اهداف مهم شرکت فن آوران توسعه پویا است.این شرکت اخیرا با مشاوره مرکز ایزوکیا به مدیریت آقای امیر همایون کاشانی کیا موفق به اخذ ایزوهای ۹۰۰۱، ۱۴۰۰۱، ۴۵۰۰۱، HSE-MS شده است. این شرکت مجری پروژه سامانه حفاظت الکترونیک انبار نفت شهید حججی ری ‌نیز هست.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس ‌‎ ‎ WWW.ISOKIA.COMمراجعه کنید .‌