به گزارش اکونا پرس،

نماینده مرجع نظارت بر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیان داشت؛ سوم دوره انتخابات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در  مجمع عمومی انجمن در مورخ 02/07/1399 در محل سالن کوثر سازمان حمایت برگزاری شد واعضای هیات مدیره و بازرس تعیین گردیدند.

وی تاکید کرد صحت و نتیجه انتخابات توسط هیات نظارت بر انتخابات آن انجمن متشکل از نمایندگان سازمان حمایت، وزارت کشور و وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) در جلسه مورخ 13/07/1399  تایید گردید  و بر اساس ماده (32) اساسنامه انجمن ملی، اولین جلسه هیات مدیره انجمن در مورخ 16/07/1399 و با دستور جلسه تعیین سمت اعضای هیات رییسه با حضور و ریاست مرجع نظارت بر انجمن ملی در محل سالن کوثر سازمان حمایت برگزار شد. 

در این جلسه ارغنده پور، با اظهار خرسندی از آغاز دوره سوم فعالیت انجمن ملی و تبریک به اعضای منتخب، گزارشی از فرآیند انجام انتخابات انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سطوح شهرستانی، استانی و ملی ارایه نمود.

 ایشان اشاره کرد فرآیند انتخابات دوره سوم انجمن ها از ابتدای سال 1398 آغاز گردید که تاکنون در بیش از 200 شهرستان و 21 استان انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکیل شده است. انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سال 1390 و با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان آغاز به کار نموده است که تاکنون دو دوره از فعالیت این انجمن ها سپری گشته است. انجمن های حمایت با هدف ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های استیفای حقوق مصرف کنندگان تشکیل گردید.

 در ادامه ایشان به تشریح اهداف و وظایف انجمن ها در دوره جدید و اقدامات صورت گرفته طی دو دوره گذشته پرداخت و بیان داشت؛ فعالیت انجمن ها در دو دوره گذشته دارای فراز و نشیب بسیاری بوده است. ایشان حضور فعال در مجامع و کارگروه های ملی و استانی از قبیل کارگروه تنظیم بازار، کمیسیون نظارت بر فعالیت سازمان های صنفی و کمیته های مرتبط با امور مصرف کنندگان از نقاط قابل اهمیت و مواردی از قبیل نقص در قوانین و مقررات موجود و عدم وجود منابع مالی برای انجام بهینه وظایف انجمن ها از موانع پیش روی فعالیت انجمن ها برشمرد. 

در پایان آرزوی موفقیت برای انجمن ها در دوره جدید ، اعضای هیات مدیره منتخب نسبت به تعیین سمت اعضای هیات رییسه اقدام نمودند که طی آن آقایان؛ مهدی نجف پور به عنوان رییس هیات مدیره و رییس انجمن، امیر انصافی به عنوان نائب رییس و کوروش زمانیان به عنوان خزانه دار انتخاب شدند و خانم ها؛ معصومه نامی و سپیده ضیاء ناصرانی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره  و آقای علیرضا کیخایی به عنوان بازرس انجمن معرفی گردیدند.