به گزارش اکونا پرس،

این شرکت همچنین رتبه اول به لحاظ رشد درآمد سالانه را از آن خود کرد و بالاترین تغییر رتبه در یک سال (ارتقاء از رتبه 83 در سال 97 به رتبه 39 در سال 98) را به دست آورد.

براساس این گزارش، سرمایه گذاری صبا‌تامین توانست بالاترین بازده فروش (97 درصد) را نیز به نام خود کند.

سازمان‌مدیریت‌صنعتی از سال 1377 رتبه‌بندی شرکت های برتر ایران را هر ساله انجام داده است. این رتبه بندی با الهام از رسالت سازمان با فراهم کردن  آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاه‌های اقتصادی کشور، فضای روشن‌تری از کسب و کار اقتصادی کشور ارایـــه می‌دهد و به مدیران بنگاه‌های اقتصادی، سیاست‌گذاران و پژوهشگران، یاری می‎رساند تا شناخت و درک دقیق‌تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور بیابند.