به گزارش اکونا پرس،

عبداللّٰه قدوسی مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران در میان مدیر، بازاریابان و سرپرستان شعبه اصفهان این شعبه را الگویی برای دیگر شعب و مناطق دانست و گفت: انگیزه بازاریابان کلید تحول روند صنایع شیر است که یک شروع اصولی است.

او افزود: فروشگاه و مغازه محوری این شعبه، نقطه تمایز آن نسبت به بقیه شعب است.

قدوسی همچنین قدم برداشتن برای بازاریابان و شعبه اصفهان را افتخاری برای خود و همکارانشان عنوان و از مدیرعامل شرکت پخش سراسری خواست که درخواست‌ها و مطالبات این قشر زحمتکش را تا حصول نتیجه به جد پیگیری کند.