به گزارش اکونا پرس،

شما قهرمانان خانواده بزرگ چادرملو در واحد صنعتی هستید و بر خود وظیفه می دانم که قدرشناس خدمات ارزشمند شما باشم 

همچنین جمعی از نمایندگان  کارکنان و کارگران  واحد های احیا و فولاد در دیدار با مدیر عامل به   پاس توجه ویژه مهندس تقی زاده  و  مدیریت مجتمع صنعتی به امور شغلی و معیشتی  آنها لوح تقدیر اهدا  کردند