به گزارش اکونا پرس،

از اهداف این موسسه می توان ارتقای کسب و کارها ، توانمندسازی نیروی کار و ارتقا دانش مدیران مالی در جهت کمک به کارفرمایان و فعالین اقتصادی در زمینه انتخاب مدیرمالی متخصص و نیروی کار ماهر متناسب با فعالیت اقتصادی و بازارکار مربوطه  برشمرد .

در این راستا، با برگزاری  دوره های آموزشی تخصصی  مدیران مالی  را در سه سطح  ( پایه،متوسط،پیشرفته) ارزیابی می کند، که  این امرسبب ارتقای جایگاه حرفه ای آنها در جامعه را فراهم  و شاخصی برای اطمینان بخشی به کارفرمایان جهت انتخاب مدیر مالی و نیروی انسانی ماهر است.

گفتنی است، این موسسه با راهنمایی و مشاوره های مرکز مشاوره «ایزوکیا» و امیرهمایون کاشانی کیا موفق به کسب ایزو 29990 شده است.