به گزارش اکونا پرس،

به نقل از خبرنگار ما ، با صدور این مجوزها بیش از 1800 شغل جدید در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ایجاد می گردد.

این واحدهای صنعتی شامل: 

1 -  واحد گندله سازی آهن با ظرفیت 5 میلیون تن در سال  با سرمایه گذاری 24هزارو 395 میلیارد و اشتغال 850 نفر.

2 - واحد تولید کنسانتره آهن با ظرفیت تولید 4 میلیون تن در سال با سرمایه گذاری 22 هزارو 40 میلیارد ریال و ظرفیت و اشتغال 400 نفر .

3 -  واحد تولید آهن اسفنجی با ظرفیت 2 میلیون و 200 هزارتن درسال با سرمایه گذاری 25 هزارو 830 میلیارد ریال و اشتغال 300 نفر .

4 - واحد تولید آجر نسوز با ظرفیت 50 هزار تن در سال با سرمایه گذاری 12هزارو 885  میلیارد ریال و اشتغال 260 نفر .

یادآور می شود شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در برنامه توسعه 10 ساله خود احداث  11 طرح صنعتی و معدنی عظیم را دستورکا رخود قرارداده است .