به گزارش اکونا پرس،

در این نشست که به منظور بررسی تکنیکهای مدرن در فرآیند استخراج محصولات معدنی از معادن عمیق و جایگذینی روشهای جدید بجای شیوه فعلی، با هدف کاهش هزینه های تولید و بهره برداری  برگزار گردید، راهکارهای اجرایی آن در معادن ایران بررسی  شد.

مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست ، شناخت تکنولوژی ، شناخت توانمندیهای شرکت های فعال در حوزه معادن ایران، نقاط ضعف و کمبود تجهیزات و توانمندیهای داخلی بود  که  با توجه به  ضرورت بهره گیری معادن از این فناوری نوین درآینده که می تواند اتکاء به ماشین آلات سنگین و پر هزینه فعلی را از میان بردارد و از طرفی هزینه های انرژی و سوخت را کاهش دهد، ابعاد مختلف استفاده از آن مورد ارزیابی و ظرفیت سنجی قرار گرفت .