به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت آهن و فولاد ارفع،  در مراسمی با حضور رییس شورای اسلامی شهر اردکان و مسئولین زندان و انجمن حمایت از زندانیان اردکان، چک ۵ میلیارد ریالی کمک شرکت آهن و فولاد ارفع به رئیس زندان اردکان تحویل شد.