به گزارش اکونا پرس،

مهندس تقی زاده طی اظهاراتی با اشاره به طرح ها و برنامه های چادرملو در جهت رشد و توسعه اقتصادی گفت: مبنای برنامه ریزی های ما بر پایه توسعه پایدار است و در این راستا علاوه بر تامین زیر ساخت‌های مورد نیاز از جمله آب ، برق، راه و...، نسبت به  توسعه شاخص های رفاهی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، امور معیشتی، اشتغال زایی و توانمندسازی خانواده های کم برخوردار  در مناطق حوزه فعالیت خود اقدامات و برنامه های بسیاری را به اجرا در آورده است .

مهندس تقی زاده افزود اگر تنگ نظری ها و سیاست زدگی ها کنار گذاشته شود با سرمایه گذاری  شرکتهای بزرگ می توان بسیاری از مناطق کم برخوردار و محروم کشور را  با اجرای طرح های متناسب همان اقلیم توانمند ساخت و توسعه متوازن ایجاد کرد.