به گزارش اکونا پرس،

شرکت‌های حاضر در این دیدار که به صورت حضوری و آنلاین حضور داشتند، عبارتند از: «بهین‌سازان فرایند امین»، «داده‌پرداز تاراتک شرق»، «طرح‌های صنعتی فلورد»، «آرا پژوهش» و «هوافضایی درنا».
در این دیدار درخواست‌ها و موضوعاتی در زمینه تسهیلات لیزینگ و تضامین صندوق نوآوری و معرفی فعالیت‌های شرکت و اخذ مشورت مطرح شد و دکتر وحدت رییس صندوق نوآوری نیز دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات این شرکت‌ها صادر کرد.