به گزارش اکونا پرس،

در این جلسه،  ابتدا رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد طرح درج قیمت و منافع آن برای مصرف کنندگان و شفافیت نظام توزیع، مطالبی بیان داشت و نقش شبکه عرضه کالا را در استقرار این طرح تشریح کرد.

وی با طرح این موضوع که اصناف و شبکه عرضه کالا همیشه در کنار مردم و نظام همکاری داشته اند؛ بیان داشت: هم از دیدگاه اقتصادی و هم از دیدگاه شرعی توجه به مصرف کننده اصل اساسی در اقتصاد و تضمین فعالیت بنگاه است.

شفاف بودن نظام توزیع کالا که امروز خوشبختانه با استقرار سامانه ها و شبکه‌های الکترونیکی ایجاد شده است؛ مصرف‌کننده را در اطمینان از خرید کالا کمک می کند، طرح شفافیت قیمت نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجاد شده تلاش می‌کند که نظام تعیین و اعلام قیمت به  گونه‌ای باشد که کل شبکه به ‌طور مشخص، از منافع بخشی خود استفاده کند و قرار نیست ذینفعان آن با مشکل مواجه شوند، اما منافع پنهان و غیر قابل پذیرش یا احیاناً غیرقانونی که ممکن است در این مسیر وجود داشته باشد در فرایند این طرح حذف خواهد شد.

 در این جلسه شرکت های توزیع کالا با طرح مثال ها و مصداق های کالایی ، اجرای ضوابط را برای کالاهای کم ارزش، حجیم یا سنگین مقرون ‌به‌ صرفه ندانستند و با اعلام هزینه های مترتب بر قیمت توزیع از قبیل هزینه های حمل کالاهایی مانند آب معدنی یا نمک، درخواست تجدید نظر در سود مورد نظر برای پخش این قبیل کالاها را مطرح کردند.

این جلسه با توضیحات نهایی رئیس سازمان حمایت، مبنی بر بررسی نکات مورد نظر در صورت ارائه اسناد و مدارک مستدل، برای اعمال آن در ضرایب، پس از طرح در ستاد بررسی و تثبیت قیمت ها به پایان رسید.