به گزارش اکونا پرس،

مهرداد معلمان با تاکید بر اینکه پرداخت مطالبات قطعه سازان از سه طریق شبکه بانکی، تامین اوراق گام وگواهی اعتبار مولد، پیگیری می شود، تصریح کرد: راهکارهای دیگری نیز دنبال خواهد شد تا منابع مالی جهت پرداخت به قطعه سازان به نحو مطلوب تری انجام شود.

وی با اعلام اینکه تاکنون ‌ ۴۰ تا ۵۰ درصد مطالبات سازندگان قطعات محصولات سایپا پرداخت شده است، گفت: تا پایان سال پرداخت صددرصد ۱۲۰ روزه سازندگان کوچک و بیش از ۹۰ درصد ۱۲۰ روزه سازندگان بزرگ محقق خواهد شد.

سرپرست شرکت سازه گستر سایپا افزود: با نگاه عدالت محوری که در نظام پرداخت شکل گرفته، نوید این را خواهیم داد که ضمن حفظ جریان استمرار تولید رویکرد حمایتی در شرکت های قطعه ساز و زنجیره تامین با هدف حفظ اشتغال مولد نیز تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه تیمی از حوزه های مالی، برنامه ریزی و تامین شکل گرفته است تا پرداخت مطالبات قطعه سازان عدالت محور باشد، افزود: امیدواریم تا پایان سال بخش عمده ای از مطالبات قطعه سازان به خصوص شرکت های کوچک تر که نقش مهمی در تولید دارند را پرداخت کنیم و با تعامل خوب و همکاری اثربخشی که با بانک ها شکل گرفته، پرداخت به قطعه سازان بزرگ تر انجام شود.