به گزارش اکونا پرس،

پس از تهیه بارچارت تعمیراتی ماشین ریخته گری بیلت دو و با توجه به اهمیت ویژه تعمیرات، تعویض تیر ۵۰۰ شرق به همراه بیس‌شوک ابزوربرهای بیلت، تعویض شش عدد تیر بیس میزهای قالب، هفت عدد تیر آبگرد، بیس دیوارهای جدا کننده سکتورها و خطوط بیلت برای اولین بار و به دست توانمند متخصصان فولاد خوزستان انجام شد.

وی در ادامه گفت: به منظور تعویض تیرها زیگمنت‌های درون کولینگ‌چمبر اورهال شدند؛ تیرهای رابط باید به نحوی باشد که در زمان نصب قطعات، نباید کوچکترین انحرافی داشته باشند. 

برون در پایان سخنان خود اظهار داشت: تعمیرات حاصل هماهنگی، پیگیری و دانش فنی کارکنان فولاد‌ریزی، دفتر برنامه‌ریزی، واحدهای ساختمانی، ساخت و سفارشات، بازرسی فنی ماشین‌آلات، کارگاه مرکزی و ایمنی بود.