مجتبی جلالوندی در گفتگو با «روزگارما»، با اشاره به اهمیت صادرات در رشد اقتصادی کشورها، شناخت و توسعه ظرفیت‌های صادراتی را یکی از اصول مهم کشورها در دستیابی به رشد اقتصادی دانست و گفت: در تمام مکاتب اقتصادی، قطعاً صادرات مهمترین عامل در پویایی و پایداری اقتصادی است که مهمترین نقش را در ارزآوری ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم برندسازی در بخش صادرات، افزود: هر کشوری در حوزه‌ و یا حوزه‌هایی خاص توان صادراتی دارد و با سرمایه‌گذاری خود را در این حوزه‌ها متمرکز کرده و ضمن توسعه، برندسازی کند. این اقدام دقیقاً همان کاریست که کشورهای جنوب‌‎شرق آسیا مانند سنگاپور و مالزی در سال‌های اخیر انجام داده و با آن توانستند به دستاوردهای بالایی نیز برسند.

جلالوندی بهبود وضعیت پول ملی را یکی دیگر از مزیت‌های صادرات دانست و ادامه داد: گسترش صادرات علاوه بر توسعه اشتغال تخصصی و عام و همچنین کمک به تولید محصولات باکیفیت و با استاندارد جهانی، پول ملی را نیز تقویت می‌کند. علاوه بر این موارد، به دلیل افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور، قدرت سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر مانند فرهنگ  و اجتماع نیز بهبود پیدا می‌کند.

این کارشناس تصریح کرد: رونق صادرات به دلیل اثرگذاری بالایی که در درآمدهای عمومی مردم و همچنین خدمات‌دهی دولت به جامعه دارد، حتی در کاهش نرخ آسیب‌های اجتماعی نیز اثرگذار است. به عبارت ساده، رشد صادرات سبب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می‌شود و این مهم سرانه درآمدی جامعه را افزایش و قدرت خرید را بهبود می‌بخشد. از سوی دیگر، دولت می‌تواند با استفاده از درآمدهای خود از این راه، خدمات اجتماعی بهتری به جامعه ارائه دهد. در این سیکل، قطعاً آسیب‌های اجتماعی که عمدتاً ریشه در فقر مالی و امکاناتی دارند، بسیار کاهش خواهد یافت.