در این دوره ، حضور فعال بیش از ۳۰۰ شرکت پویا و فعال صعنت دام و طیور نماینگر حرکت جدی و اقتصادی شرکتها جهت هر چه حضور قوی تر در بازار و میادین تولید و ارتقاء این صنعت بزرگ است.

در راستای هر چه تخصصی تر شدن فضای برگزاری نمایشگاه و بهره گیری و استفاده هرچه بیشتر مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان، این رویداد تجاری در چهار بخش تخصصی «دارویی»، «خوراک »، «تجهیزات» و «فرآورده های لبنی» با حضور شرکت کنندگان داخلی و خارجی ترتیب داده شده است.

روابط عمومی شرکت میلاد مبتکر شرق اهداف این نمایشگاه را چنین اعلام کرد:

•معرفی کالاها و محصولات جدید

•ایجاد فرصت تعامل با تولید کنندگان، بازرگانان و متخصصین بخش دام و طیور داخلی و خارجی

•آشنایی با آخرین دستاوردها علمی و تکنولوژیکی و همچنین مبادله دانش

•ایجاد فرصت آشنایی و انعقاد قراردادهای کاری

•بررسی و شناسایی نیاز مشتریان

•ارزایابی نحوه افزایش توان صنعت دام و طیور

•بهره گیری از فرصت تبلیغاتی پیش آمده در جهت معرفی بهتر فعالان این عرصه

•افزایش کیفیت تولید و دستیابی به استانداردهای جهانی