• وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد:

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توقیف وب‌سایت‌های شبکه‌های برون‌مرزی ایران از سوی آمریکا را مبین اثرگذاری گسترده‌ای جبهه مقاومت دانسته است.