• در «سنتز» هیسپان تی‌وی بررسی می‌شود؛

    برنامه این هفته «سنتز» شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی‌وی به بررسی تفاهم همکاری میان مخالفان و دولت ونزوئلا در مکزیکوسیتی می پردازد.