به گزارش اکونا پرس،

این مستند که به زندگی شهید ابراهیم هادی می پردازد با حضور همرزمان و همسنگران این شهید بزرگوار ساخته شده است .

فیلم مستند  سینمایی داستانی 

آتش و گلستان

سیاه مشقی از علی رویین تن

به نور و نگاه : مجید یادگاری 

با نیابت : احمد آقاجانلو

گوش و صدای : سید احسان مولایی

به آن و لحظه ی: پیام احمدی کاشانی

مشاورت : محمدتاجیک

با حضور هم رزمان، هم ورزان، هم نفسان ، هم سنگران ، همراهان ، هم محل ها ‌و هم خونان شهید جاویدالاثر پهلوان ابراهیم هادی.

روایت گران به نوبه ی الفبا: سعید الله بداشتی، محمد رضا انصاری،  تیما تقی زاده، علی توانگری، حبیب سیف الهی ، سارا فیض، علی کارگر . 

نقش خوانان : میچکا خدابنده لو، منوچهر زرگر، ، آزاده هادیان، امیر پاسبان و.....

همراهان: مسعود شمس ،صالح نوریان. 

پیشکش به مرحمت حاجی باقر ،مادر شهید ابراهیم هادی که هیچ برف و یخی دل  داغدارش را خنک نکرد.

و تمام گمنامانی که برای آزادی در خون وضو می کنند . 

خلاصه داستان: هفت پژوهشگر و محقق گم نام ، شهید ابراهیم هادی را می جویند و میکاوند تا بشود از او فیلمنامه ای نوشت. 

فیلمبرداری این کار تا اواخر ماه فروردین به اتمام خواهد رسید.