به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی ، برنامه «اسلام برای همه» به دیدگاه انسانی  شهید سلیمانی نسبت به اقلیت‌های منطقه و دفاع از آنان در جریان مبارزه با داعش اختصاص دارد.

در این برنامه می بینیم دفاع شهید سلیمانی از مردم منطقه در برابر داعش، فارغ از دین، مذهب، نژاد و قوم بود. کوشش شهید سلیمانی در مبارزه با داعش و دفاع از اقلیت های چون ایزدی ها، مرشدی ها، کردها در سوریه و عراق بیانگر تلاش شهید در حفظ و حراست از اقلیت ها بدون در نظر گرفتن نژاد، قومیت و مذهب آنها و با نگاهی انسانی بود. نگاه وی بر پایه حقوق الهی انسان ها بود. نگاهی که ظلم را نمی پذیرفت و به عقیده او دفاع ار حقوق انسانی به مذهب و قومیت ارتباطی ندارد. 

«اسلام برای همه»  شنبه ساعت 12:00 ،16:30 و 23:30 و تکرار آن یکشنبه ساعت 9:00 و 1430 دوشنبه ساعت 3:00،6:30و 19:00 از آنتن شبکه  هیسپان تی و ی پخش می شود .