به گزارش اکونا پرس،

 به  نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، برنامه "پنجره ای رو به فلسطین " در این قسمت اشکال گوناگون مبارزه مردم فلسطین؛ از مقاومت به صورت مسالمت آمیز تا شکل‌دهی سازمان های سیاسی و مبارزه مسلحانه برای مقابله با خشونت وحشیانه اشغالگران صهیونیست را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. " پنجره ای رو به فلسطین" شنبه ساعت 2:00، 11:00و 23:00 و باز پخش آن یکشنبه ساعت : 17:00 ، دوشنبه: 7:00و سه شنبه در ساعات 2:30و 23:00 به روی آنتن خواهد رفت .